top of page


Välkommen till
Ulla och Roland
Gustafssons Donationsfond

 

Stiftelsen delar årligen ut forskningsanslag samt enskilda bidrag.
Gåvor och testamenten mottages tacksamt.

URG_logotype_RGB_w1800px_edited.png
bottom of page