top of page

Välkommen till

Ulla och Roland

Gustafssons Donationsfond

 

Stiftelsen delar årligen ut forskningsanslag samt enskilda bidrag.
Gåvor och testamenten mottages tacksamt.

URG_logotype_RGB_w1800px_edited.png
bottom of page