top of page

Privatpersoner

Ekonomiskt bidrag kan ges till behövande för särskilda ändamål, samt till vård och rehabilitering,

i Sverige eller utomlands.

 

Alla förfrågningar kommer att behandlas och bedömas enligt följande punkter:

 • Varje förfrågan läses och bedöms av styrelsen.

 • Diagnos ska vara reumatisk inflammatorisk systemsjukdom enligt ovan som styrks med läkarintyg.

 • Ansökan med personligt brev skickas per post eller e-brev.

 • Kopia på senaste skattedeklaration bifogas.

 • Inget bidrag ges till sådant som kan anses vara samhällets ansvar.

 • Bidrag kan endast ges till samma person två gånger.

 • Bidraget ska ge extra krydda eller underlätta livet för den sökande, alltså inte för dålig allmän ekonomi.

 • Utgiften ska styrkas med faktura och kan bli återbetalningsskyldig om så icke sker.

 • Beslut, positivt eller negativt, meddelas med e-post alternativt brev om mottagaren inte har e-postadress, som läggs till beslutsprotokollet.

 • Beslut behöver inte motiveras till sökande.

 • Avslag kommer att protokollföras men ansökan sparas inte.

 • Beviljad ansökan sparas i 7 år.

URG_logotype_RGB_w1800px_edited.png
bottom of page