top of page

Privatpersoner

Ekonomiskt bidrag kan ges till behövande för särskilda ändamål, samt till vård och rehabilitering,

i Sverige eller utomlands. Under rådande pandemi kommer inte några resebidrag att beviljas.

 

Alla förfrågningar kommer att behandlas och bedömas enligt följande punkter:

  • Varje förfrågan läses och bedöms av styrelsen.

  • Diagnos ska vara reumatisk inflammatorisk systemsjukdom enligt ovan som styrks med läkarintyg.

  • Ansökan med personligt brev skickas per post eller e-brev.

  • Kopia på senaste skattedeklaration bifogas.

  • Inget bidrag ges till sådant som kan anses vara samhällets ansvar.

  • Bidrag kan endast ges till samma person två gånger.

  • Bidraget ska ge extra krydda eller underlätta livet för den sökande, alltså inte för dålig allmän ekonomi.

  • Utgiften ska styrkas med faktura och kan bli återbetalningsskyldig om så icke sker.

  • Beslut, positivt eller negativt, meddelas per brev (samt med e-post) som läggs till besluts-protokollet.

  • Beslut behöver inte motiveras till sökande.

  • Avslag kommer att protokollföras men ansökan sparas inte.

  • Beviljad ansökan sparas i 7 år.

URG_logotype_RGB_w1800px_edited.png
bottom of page