top of page

 

Ändamål

Stiftelsens ändamål gäller inflammatoriska systemsjukdomar enligt kapitel 4, sidan 44 i Studentlitteratur Reumatologi upplaga 3:1, 2017, dvs. systemisk lupus erythematosus (SLE), Sjögrens syndrom, systemisk skleros, antifosfolipidsyndrom (APS), myositer, vaskuliter samt blandformer. Främst för SLE och/eller Sjögrens syndrom.

Två grenar

  • Forskningsanslag till forskare inom de inflammatoriska reumatiska systemsjukdomarna.

  • Ekonomisk hjälp till personer med inflammatoriska reumatiska systemsjukdomar, främst avseende vård och rehabilitering, även i varmt klimat.

URG_logotype_RGB_w1800px_edited.png
bottom of page