top of page

Aktuella forskningsområden

Forskningsanslag ges till forskning inom de reumatiska inflammatoriska system-sjukdomarna systemisk lupus erythematosus (SLE), Sjögrens syndrom, systemisk skleros, antifosfolipidsyndrom (APS), myositer, vaskuliter samt blandformer, främst SLE och/eller Sjögrens syndrom.

Stiftelsen har för närvarande valt att anslå forskningsmedel till juniora forskare i början av sin självständiga forskningskarriär, samt juniora forskare med vilja att bilda egen forskningsgrupp. De beforskade diagnoserna har varit SLE, Sjögrens syndrom, systemisk skleros, vaskuliter samt APS. Patientperspektivet ska vara väl tillgodosett. Det är en fördel att forskningen är klinisk.

URG_logotype_RGB_w1800px_edited.png
bottom of page