top of page

Aktuella forskningsområden

Forskningsanslag kan ges till forskning inom de reumatiska inflammatoriska systemsjukdomarna

systemisk lupus erythematosus (SLE), Sjögrens syndrom, systemisk skleros, antifosfolipidsyndrom (APS), myositer, vaskuliter samt blandformer. Främst ges anslag till forskning kring SLE och/eller Sjögrens syndrom.

Stiftelsen har för närvarande valt att anslå forskningsmedel till juniora forskare i början av sin självständiga forskningskarriär, samt juniora forskare med vilja att bilda egen forskningsgrupp. De beforskade diagnoserna har varit SLE, Sjögrens syndrom, systemisk skleros, vaskuliter samt APS. Patientperspektivet ska vara väl tillgodosett. Det är en fördel att forskningen är klinisk så långt som möjligt.

 

Ansökan om forskningsmedel

Hitintills har styrelsen valt att själva approchera några forskare som passar in i den valda målgruppen. De forskarna har rekommenderats av väl meriterade mer seniora reumatologiska forskare. Var och en har inkommit med en detaljerad beskrivning av sin forskning tillsammans med en ansökan där användnings-område och sökt belopp specificerats, samt publikationslista och CV bifogats. Därtill har de flesta forskarna träffat styrelsen för en ingående diskussion.

Ansökningarna har också diskuterats med seniora forskare. Styrelsen föredrar att fortlöpande ha möjlighet följa anslagstagarnas utveckling och progression.

Den utdelningsbara summan är ännu så länge för låg för att rättfärdiga ett ansökningssystem sådant som mer välbärgade stiftelser använder. Med tiden kan detta komma att ändras.

Det står dock fritt för var och en som tycker sig passa in i de angivna kriterierna att höra av sig till stiftelsen för att göra en ansökan.

Ansökning sker normalt under perioden 15 december till 15 januari, men undantag kan förekomma. Rapportering från dem som erhållit forskningsmedel sker årligen under samma period. Utdelningen offentliggörs i februari/mars.

Anslag 2024

 • Andréasson Kristofer, Lund

 • Leonard Dag, Uppsala

 • Lundel Anna-Carin, Göteborg

 • Nikolopoulos Dionysis, Stockholm

 • Olsson Peter, Lund

 • Parodis Ioannis, Stockholm

 • SLEROC, Örebro

 

Anslag 2023

 • Andréasson Kristofer, Lund

 • Leonard Dag, Uppsala

 • Lundel Anna-Carin, Göteborg

 • Olsson Peter, Lund

 • Parodis Ioannis, Stockholm

 • Sjöwall Christopher, Linköping

 • SLEROC, Örebro

 

Tidigare anslagstagare

​2022

 • Andréasson Kristofer, Lund

 • Kvarnström Marika, Stockholm

 • Leonard Dag, Uppsala

 • Linge Petrus, Lund

 • Lundel Anna-Carin, Göteborg

 • Parodis Ioannis, Stockholm

 • Sjöwall Christopher, Linköping

 • SLEROC, Örebro

 

2021

 • Andréasson Kristofer, Lund

 • Leonard Dag, Uppsala

 • Linge Petrus, Lund

 • Parodis Ioannis, Stockholm

 • Sjöwall Christopher, Linköping

 

2020

 • Andréasson Kristofer, Lund

 • Leonard Dag, Uppsala

 • Linge Petrus, Lund

 • Olsson Peter, Helsingborg

 • Parodis Ioannis, Stockholm

2018-2019​

 • Andréasson Kristofer, Lund

 • Leonard Dag, Uppsala

 • Mohammad Aladdin, Lund

 • Parodis Ioannis, Stockholm

 • Svenska SLE-Nätverket

2017

 • Reumatikerförbundet

URG_logotype_RGB_w1800px_edited.png
bottom of page