top of page

Ändamål

Stiftelsens ändamål gäller inflammatoriska systemsjukdomar enligt kapitel 4, sidan 44 i Studentlitteratur Reumatologi upplaga 3:1, 2017, dvs. systemisk lupus erythematosus (SLE), Sjögrens syndrom, systemisk skleros, antifosfolipidsyndrom (APS), myositer, vaskuliter samt blandformer och då främst SLE och/eller Sjögrens syndrom.

 

Ändamålets två grenar

Forskningsanslag till forskare inom de inflammatoriska reumatiska systemsjukdomarna.

Ekonomisk hjälp till personer med inflammatoriska reumatiska systemsjukdomar,

främst avseende vård och rehabilitering även i varmt klimat.

 

Styrelse

Styrelsen består idag av tre personer:

Ordförande Leif Salmonsson

Ledamot Bengt Jansson

Ledamot Yvonne Enman

 

Så arbetar vi

Styrelsen sammanträder vid minst tre tillfällen under året eller när behov finns. Däremellan förs diskussioner via mejl och telefon. Styrelsen träffar Handelsbankens Kapitalförvaltning vid minst ett tillfälle per år och i övrigt förs diskussioner och information via mejl och telefonkontakter.

För att finna lämpliga aspiranter till forskningsanslag görs artikelsökningar på Pub med. Styrelsen håller sig uppdaterade om forskningen i Sverige genom kongresser, konferenser, annan skriftlig information samt personliga kontakter.

Stiftelsen har enligt stadgarna möjlighet att ta emot gåvor och donationer. Dessa förmedlas vidare till det ändamål som angivits, för närvarande i sin helhet.

Historik

Ulla och Roland Gustafssons donationsfond bildades den 23 maj 2000 av makarna Gustafsson. Ulla Gustafsson hade SLE och det var makarnas önskan att stiftelsen skulle stödja forskning kring de reumatiska inflammatoriska systemsjukdomarna, främst SLE och Sjögrens syndrom. Deras önskan var också att ge ekonomiskt bidrag till behövande personer med de ovan nämnda sjukdomarna för särskilda ändamål, samt till vård och rehabilitering, i Sverige eller utomlands.

Ordförande i styrelsen var Roland Gustafsson fram till sin död den 9 augusti 2016. Ulla Gustafsson var medgrundare och satt i styrelsen fram till sin död den 23 maj 2004. Parets gode vän Bengt Jansson har varit styrelseledamot sedan bildandet och är fortfarande ledamot i styrelsen.

Information om hantering av personuppgifter (GDPR)

Sökandens namn, adress och ansökan kommer att lämnas till styrelsens ledamöter. Basuppgifter om den sökande förs till beslutssammanträdets protokoll som förvaras hos stiftelsen, revisor och handelsbanken.

Ett exemplar av de ansökningar som bifallits förvaras hos stiftelsen och handelsbanken under innevarande år och i ytterligare sju år för eventuell revision av Stiftelsens förvaltning. Därefter förstöras de. Avslagna ansökningar kommer att förstöras inom tre månader räknat från beslutssammanträdet.

URG_logotype_RGB_w1800px_edited.png
bottom of page